Járási hivatalvezetők ünnepélyes kinevezése és eskütétele Budapesten